Disclaimer

De website Lekker ete.nl (hierna te noemen: “de Site”) wordt technisch beheerd door Eagle Line , gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan het adres Lekker ete. nl | Tilligtebrink 17 | 7544 XS Enschede | Nederland | KvK.Nr: 08154368 | BTW Nr: NL 25 25 66 257 B.01 | Lekker ete.nl onderdeel van Eagle Line

De onderstaande gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site. Door de Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden dan bent u niet bevoegd om de Site te gebruiken.

Bestellen van eten
Indien via de Site eten wordt besteld, dan gelden de algemene voorwaarden van de bezorgrestaurants.
Heeft u een dispuut over de bezorg tijd of de kwaliteit van het eten – dan verwijzen wij u door naar de Algemene Leveringsvoorwaarden van de desbetreffende bezorgrestaurant. U dient uw dispuut met het desbetreffende restaurant zelf af te handelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Lekker ete.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de Site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Lekker ete.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Site is opgenomen.
2. De via de Site verspreide informatie is slechts informerend van aard. Lekker ete.nl garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de Site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
3. De informatie op de Site kan op ieder door Lekker ete.nl gewenst moment worden gewijzigd. Lekker ete behoud zich het recht zonder opgaaf van reden “aanmeldingen” van de restaurants te weigeren die niet voldoen aan de door lekker ete vereiste criteria.

Copyright © 2018 Lekker ete.nl - is een initiatief van bezorg(de)restaurants in je buurt.